ΦΕΚ 4051/Β/17.11.2017

  • 20 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1177

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων καικαταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς καιπαράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαι-νομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες)που εκδηλώθηκαν στις 15.11.2017 στη Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.(2)

Επιστροφή