ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/27.07.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 157058

Άρση ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Προφήτη Ηλία Ακρωτηρίου Ν. Χανίων,"Σ.Ο.Δ.Υ.", (Δ΄ 73/10.4.1970) προκειμένου να ταυτιστεί το εγκεκριμένο σχέδιο με τονυλοποιημένο δρόμο μεταξύ των Ο.Τ. 21 και 24.(2)

Επιστροφή