ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/12.10.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 6664

Χαρακτηρισμός, ως βελτιούμενη κατά τμήματα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.653/1977 (Α΄ 214) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της οδού παράκαμψη Γιαννιτσών του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(2)

Επιστροφή