ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/12.10.2017

  • 21 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 6924

Χαρακτηρισμός, ως βελτιούμενη κατά τμήματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.653/1977 (Α΄214) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της οδού παράκαμψη Χαλκηδόνας του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(1)

Επιστροφή