ΦΕΚ 4053/Β/13.11.2017

  • 22 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.183518

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. γιατο Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου ΕΛΠΕ ΔΙΑΒΑΤΩΝ (70/19 bar) στο Δήμο Δέλτατης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.(3)

Επιστροφή