ΦΕΚ 4053/Β/13.11.2017

  • 22 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/101953

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Μάνδρα ΕΛΠΕ Ελευσίνας» καθώς και των εγκαταστάσεων αυτού στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή