ΦΕΚ 4053/Β/13.11.2017

  • 22 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.183519

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.για το Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό (70/19 bar) Φυσικού Αερίου στο Δήμο Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.(2)

Επιστροφή