ΦΕΚ 4112/Β/21.11.2017

  • 24 Νοεμβρίου 2017

Απόφ. 3122.1-Τ03/83519/2017

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης και εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017 στο λιμένα Ν. Περάμου».(1)

Επιστροφή