ΦΕΚ 3530/Β/27.09.2017

  • 09 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 15827

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίπολης.(4)

Επιστροφή