ΦΕΚ 3530/Β/27.09.2017

  • 09 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 14546

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δοξάτου.(5)

Επιστροφή