ΦΕΚ 297/Δ/14.09.2017

  • 10 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 11165

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 205.661,825 τ.μ. (205,661825 στρ.) στη θέση « Ρέθι Δροσουπολη» της περιφέρειας των Δήμων Αχαρνών της ΠΕ Αν. Αττικής και Φυλής της ΠΕ Δυτ. Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 26 .8 .2016. (1)

Επιστροφή