ΦΕΚ 294/Δ/10.10.2017

  • 10 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 219453

Kαθορισμός ορίων αιγιαλού, στην Θέση «ΝΗΣΟΣ-ΠΡΟΒΑΤΙ» Δ.Ε.Καστού, Δ.Λευκάδας Ν.Λευκάδας.(2)

Επιστροφή