ΦΕΚ 3538/Β/05.10.2017

  • 10 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 70458/1389/Φ. 250

Χαρακτηρισμός ως διαβαθμισμένων των Παραρτημάτων της Σύμβασης του ελληνικού Δημοσίου με την Hellas Sat Α.E.(2)

Επιστροφή