ΦΕΚ 3532/Β/03.10.2017

  • 10 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 2850

Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της χώρας. (1)

Επιστροφή