ΦΕΚ 3507/Β/05.09.2017

  • 10 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 180668

Τροποποίηση της οικ. 170378/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης(TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ως προς την αλλαγή όδευσης στο τμήμα IP 0615 έωςIP 0616, στο Δήμο Λαγκαδά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή