ΦΕΚ 3545/Β/27.09.2017

  • 11 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 14547

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου.(2)

Επιστροφή