ΦΕΚ 300/Δ/27.09.2017

  • 12 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 222751

Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΤΖΕΜΙ Κρανιδίου, του Δ. Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος» και Επανακαθορισμό της κορυφής 2' της παραλίας που είχε καθοριστεί με την αριθμ. 37165/18505/10.11.2010 απόφαση Γ.Γ. / Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 654/τ.Δ΄/6.12.2010).(1)

Επιστροφή