ΦΕΚ 299/Δ/27.09.2017

  • 12 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 6632

Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για την διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων αμιγώς αστικού χαρακτήρα του έργου «Νέο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλία ΙΙ στην Κασσαβέτεια Βόλου».(1)

Επιστροφή