ΦΕΚ 3621/Β/04.10.2017

  • 12 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/3914/Α331

Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σεισμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκάλεσαν οι σεισμοί της 18Ρς και 22ας Ιανουαρίου 2010 καθώς και της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.(2)

Επιστροφή