ΦΕΚ 3603/Β/06.10.2017

  • 12 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 40793

Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Δάφνης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Δάφνης του Δήμου Δάφνης - Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Υμηττού του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης - Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, γ) στο Δήμο Αλίμου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Αλίμου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, δ) στο Δήμο Ελληνικού του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ε) στο Δήμο Μοσχάτου του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.(1)

Επιστροφή