ΦΕΚ 3581/Β/29.09.2017

  • 12 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 21488

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής.(4)

Επιστροφή