ΦΕΚ 3624/Β/20.09.2017

  • 13 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 15207

Τροποποίηση της αριθ. 13011/28-6-2013 απόφασης (ΦΕΚ 1708/Β΄/2013) που αφορά την έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου Νέστου.(1)

Επιστροφή