ΦΕΚ 3595/Β/28.09.2017

  • 13 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 75936/27478

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ως προς το άρθρο 20 του Μέρους 4ου αυτού.(7)

Επιστροφή