ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/28.09.2017

  • 13 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 59628

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31.3.2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Μέγα Γιαλού» Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(4)

Επιστροφή