ΦΕΚ 307/Δ/03.10.2017

  • 17 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 61071

Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής παραλίας και τον καθορισμό της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού στη θέση Καλό Λιβάδι του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων.(2)

Επιστροφή