ΦΕΚ 302/Δ/27.09.2017

  • 17 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 226377

Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» Αράξου του Δ.Δυτικής Αχαΐας Ν. Αχαΐας.(1)

Επιστροφή