ΦΕΚ 310/Δ/14.09.2017

  • 19 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 1526

Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων των Επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛ του Δήμου Ψαρών.(1)

Επιστροφή