ΦΕΚ 3700/Β/20.09.2017

  • 19 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 61558

Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης.(2)

Επιστροφή