ΦΕΚ 242/ΑΑΠ/20.09.2017

  • 19 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 1790

Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής της οδού που συνδέει τους οικισμούς Bασιλειές-Ζερβού Μετόχι Δ. Ηρακλείου.(2)

Επιστροφή