ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/29.09.2017

  • 19 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 197535/3665

Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, στο Ο.Τ./Κ.Χ.1257 και συγκεκριμένα στην οδό Κουντουριώτη, μεταξύ των Ο.Τ.1257 και1257α, στα Ζαρουχλέικα, σε συμμόρφωση στην υπ' αριθ. 1196/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, στη συνιδιοκτησία των Δήμητρας και Μαργαρίτας Πετροπούλου.(1)

Επιστροφή