ΦΕΚ 316/Δ/27.09.2017

  • 23 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 222743

Καθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «ΤΖΕΜΙ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΓΚΑΡΜΠΕΡΙ» Κρανιδίου, του Δήμου Ερμιόνης,Ν. Αργολίδας.(1)

Επιστροφή