ΦΕΚ 254/Α/28.12.2021

  • 29 Δεκεμβρίου 2021

Απόφ. Πράξη 56 της 21-12-2021

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280).(1)

Επιστροφή