ΦΕΚ 14/Α/29.01.2022

  • 29 Ιανουαρίου 2022

Απόφ. Π.Ν.Π.29-01-22

Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.(1)

Επιστροφή