ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/05.10.2017

  • 23 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 2516/154830

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011, εντός των ορίων του οικισμού Κορώπης στη θέση «Μπελεγρίνος» της Δ.Ε. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.(2)

Επιστροφή