ΦΕΚ 20/Α/10.02.2022

  • 10 Φεβρουαρίου 2022

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4888

Για την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής .(1)

Επιστροφή