ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/22.09.2017

  • 23 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 2856/157957

Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Θίσβης Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.(1)

Επιστροφή