ΦΕΚ 159/Α/07.09.2021

  • 08 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφ. Πράξη 35 της 2.9.2021

Υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.(1)

Επιστροφή