ΦΕΚ 169/Α/18.09.2021

  • 20 Σεπτεμβρίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4830

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή