ΦΕΚ 3722/Β/12.10.2017

  • 24 Οκτωβρίου 2017

Απόφ. 3122.1-Τ51/72923/17

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο λιμένα Δονούσας».(3)

Επιστροφή