ΦΕΚ 247/Α/10.12.2021

  • 11 Δεκεμβρίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4872

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.(1)

Επιστροφή