ΦΕΚ 251/Α/23.12.2021

  • 24 Δεκεμβρίου 2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4876

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.(1)

Επιστροφή