ΦΕΚ 250/Α/23.12.2021

  • 24 Δεκεμβρίου 2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4875

Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης.(1)

Επιστροφή