ΦΕΚ 553/Δ/24.08.2021

  • 25 Αυγούστου 2021

Απόφ. 36599

Καθορισμός ορίων εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης με ζώνη λιμένα του Αλιευτικού Καταφυγίου Φοινίκι στη θέση Δ.Κ. ΦΟΙΝΙΚΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.(1)

Επιστροφή