ΦΕΚ 3887/Β/20.08.2021

  • 23 Αυγούστου 2021

Απόφ. Πρωτ. 1998 Διεκπ. 1429

Κανονισμός περί αναθέσεως και εκτελέσεως συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών παρά της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαρνακόβης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.(1)

Επιστροφή