ΦΕΚ 3951/Β/26.08.2021

  • 26 Αυγούστου 2021

Απόφ. Α. 1203

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.(1)

Επιστροφή