ΦΕΚ 3988/Β/30.08.2021

  • 31 Αυγούστου 2021

Απόφ. 99545 ΕΞ 2021

Καθορισμός λεπτομερειών για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών κοινωφελών περιουσιών.(1)

Επιστροφή