ΦΕΚ 3987/Β/30.08.2021

  • 31 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/75827/1079

Κατευθυντήριες αρχές για τη μέθοδο, τις παραδοχές και τον χρονικό ορίζοντα της οικονομικής ανάλυσης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4342/2015.(1)

Επιστροφή