ΦΕΚ 3987/Β/30.08.2021

  • 31 Αυγούστου 2021

Απόφ. 311091

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων για την παραλαβή δικογράφων και την υπογραφή της έκθεσης επίδοσης αυτών. (4)

Επιστροφή