ΦΕΚ 138/Α/05.08.2021

  • 05 Αυγούστου 2021

Απόφ. Π.Ν.Π. 5-8-21

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών.(1)

Επιστροφή