ΦΕΚ 151/Α/26.08.2021

  • 26 Αυγούστου 2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64

Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Αγία Παρασκευή, η» του Δήμου Καρπενησίου ως Δημοτικής Κοινότητας.(1)

Επιστροφή